SEÇİM RAUNDUNUN İKİNCİ MƏRHƏLƏSİ ÜZRƏ İLK ŞİFAHİ ÇƏKİŞMƏLƏR BAŞ TUTMUŞDUR!

1 May tarixində 2017 Topçubaşov Seçim Raundunun ikinci mərhələsi üzrə ilk şifahi çəkişmələr baş tutmuşdur!

Çəkişmələr paralel olaraq saat 14:00-dan 17:00-a kimi ADA Universitetində və Caspian Business Centre-də keçirilmişdir. Çəkişmələr müddətində çəkilmiş qısa videolar birləşdirilərək teaser formatında sizinlə paylaşılacaqdır.